Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO

Misja szkoły

Dążymy do tego, aby nasza szkoła:

Zapewniała wszystkim uczniom równe szanse w zakresie zdobywania wszechstronnej wiedzy i rozwijania indywidualnych zainteresowań, stwarzając podstawy do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, a w przyszłości do twórczego i satysfakcjonującego życia;

§

Dawała poczucie bezpieczeństwa;

§

Stwarzała przyjazna atmosferę, umożliwiającą uczniom poznanie siebie i pracą nad samodoskonaleniem;

§

Upowszechniała uniwersalne wartości: dobra, uczciwości, sprawiedliwości, lojalności i wzajemnego szacunku;

§

Uczyła kultury i wyrażania siebie w sposób społecznie aprobowany;

§

Kształtowała poczucie odpowiedzialności za słowa i uczynki;

§

Promowała zdrowy i aktywny tryb życia;

§

Wychodziła naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, współpracując z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa

§