Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO

Szkolny Ośrodek Kariery

dział autorstwa mgr Agaty Chudzikiewicz

Co to jest SzOK?

Działania zrealizowane przez SzOK od 2004r:

  1. Lekcje, wycieczki i ciekawe zajęcia: link
  2. Projekt SzOK-u Teledysk:
    wersja w HD na www.youtube.com
Świat, w którym będą żyły nasze dzieci zmienia się 4 razy szybciej niż szkoły

Dr Willard DAGGETT

Opinie uczniów na temat orientacji zawodowej w szkole:

Orientacja zawodowa jest potrzebna, bo młodzież nie jest zdecydowana do jakiej szkoły chce kiedyś iść i potrzebuje pomocy życzliwej osoby.

Uczennica kl.II

Zajęcia z doradcą są potrzebne ponieważ niektórzy uczniowie mają problem z obraniem kierunku w swoim życiu.

Uczennica kl.I

Musimy się dowiedzieć o tym co się dzieje na rynku pracy i czego od nas oczekują pracodawcy.

Uczeń kl.III

Zajęcia z orientacji zawodowej w gimnazjum są potrzebne ponieważ każdy uczeń czuje się zagubiony i fajny jest taki Ośrodek (SzOK).

Uczennica kl.III

Zajęcia z doradca są potrzebne, bo można poznać swój charakter i wybrać wcześniej wymarzoną szkołę a nie pierwsza lepszą.

Uczeń kl.III

Orientacja zawodowa jest potrzebna. Można się dowiedzieć więcej o sobie. Znając swoje mocne i słabe strony łatwiej można wybrać dalszą drogę kształcenia.

Uczennica kl.III

Człowiek nie zmierza do starości, jest stary, jeśli przestaje zmierzać dokądkolwiek

Deepak

Główne założenia orientacji zawodowej na poziomie szkoły gimnazjalnej:

Orientacja zawodowa w zespole szkół w Rudawie

wchodzi w zakres działań:

  1. Doradcy zawodowego
  2. Pedagoga szkolnego
  3. Nauczycieli przedmiotów (WOS, informatyka, języki obce, godziny wychowawcze)

Strzałka Zespół do spraw wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkole